คลิปติดตั้งวอเตอร์สต๊อป

วอเตอร์สต๊อปคลิบ

คลิปสำหรับติดตั้ง Waterstop เพื่อให้การติดตั้ง Waterstop เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เราขอแนะนำ CLIP TIE for Waterstop คลิปสำหรับติดเข้ากับปลายของวอเตอร์สต๊อป เพื่อการแขวน หรือ ยึดติดกับเหล็กโครง สามารถใช้ได้กับ PVC Waterstop ของ Thai Waterstop ขนาด 5 มม. ทุกขนาด

สามารถใช้แทน Waterstop แบบมีตาไก่ได้ 

แนะนำ ใส่คลิปตามระยะของเหล็กโครงสร้าง

คลิป วอเตอร์สต๊อป
Clip Waterstop
คลิป วอเตอร์สต๊อป
วอเตอร์สต๊อป กิ๊ป