วอเตอร์สต๊อป แบบ D

Waterstop TYPE D 

        RHINOS1239 PVC Waterstop "แบบ D" ไม่มีรูตรงกลาง เหมาะสำหรับรอยต่อที่มีความเคลื่อนไหวของรอยต่อน้อย (Cold Joint, Construction Joint)

        ริบหรือครีบจะช่วยให้ยึดเกาะกับคอนกรีตได้แน่นหนายิ่งขึ้น ส่วนปลายของ PVC Waterstop สามารถเจาะรูได้ง่ายเพื่อใช้ผูก PVC Waterstop ติดกับเหล็กโครงสร้าง
                 
ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1239-2537