Type S Waterstop

นอกจากวอเตอร์สต๊อปแบบมาตรฐานของทางโรงงานและ มาตรฐานอุตสาหกรรมแล้ว เรายังรับผลิตวอเตอร์สต๊อป ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0869900169, 0816498329 Line ID: @waterstop

วอเตอร์สต๊อป