การเชื่อมต่อพีวีซีวอเตอร์สต๊อปโดยใช้ลมร้อน

เชื่อมต่อวอเตอร์สต๊อป

1. ใช้คัตเตอร์ตัดปาดพีวีซีวอเตอร์สต๊อปออกมาบางๆ ประมาณ 2-4 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชิ้น อาจใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าเล็กน้อยเพื่อให้ตัดง่าย

เชื่อมต่อวอเตอร์สต๊อป

2. ใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าเข้าที่ปลายพีวีซีวอเตอร์สต๊อปจุดที่จะเชื่อมต่อ พีวีซีวอเตอร์สต๊อปจะอ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัด (ระวังอย่าให้ไหม้)

เชื่อมต่อวอเตอร์สต๊อป

3. แปะส่วนที่ปาดออกมาเข้าที่รอยต่อ ใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าให้ละลาย พร้อมทั้งใช้อุปกรณ์สำหรับปาด ปาดเนื้อให้เรียบ 

เชื่อมต่อวอเตอร์สต๊อป

4. ทำซ้ำอีกด้านหนึ่ง

เชื่อมต่อวอเตอร์สต๊อป

ตัวอย่างรอยต่อเชื่อม

waterstop Welding
waterstop Welding
เชื่อมต่อวอเตอร์สต๊อป