การคำนวนความหนาของวอเตอร์สต๊อปชนิดแผ่นในสระน้ำ

(แบบเข้าใจง่าย)

ศัพท์ที่ควรรู้ก่อน

ความดัน คือ แรงที่ทำในแนวตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ แรงมีหน่วยเป็น นิวตั้น เช่น เราออกแรงดันผนังห้องน้ำ 300 นิวตั้น ถ้าใช้ 1 ฝ่ามือผลัก พื้นที่ของ 1 ฝ่ามือ คือ 200 ตารางเซนติเมตร(0.02 ตารางเมตร) แสดงว่าความดันที่เราออกแรงเท่ากับ 300/0.02 =15,000 นิวตั้นต่อตารางเมตร หรือ 15,000 ปาสคาล(Pascal, Pa) นั่นเอง

ความหนาแน่น คือ น้ำหนักต่อปริมาตร เช่น น้ำ มีความหนาแน่น(ประมาณ) 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ความหนาแน่นคอนกรีตทั่วๆไป คือ 2,700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

Tensile คือ ค่าความต้านทานแรงดึง(ก็คือแรงดันนั่นแหละ) มอก.1239-2537 กำหนดไว้ว่า PVC Waterstop ต้องมีค่า Tensile ไม่ต่ำกว่า 12 MPa หรือ 12,000,000 Pa 

การคำนวน 

ก่อนอื่นต้องรู้ ความกว้างยาว แล้วก็ลึกของสระที่จะทำก่อน และก็ความหนาคอนกรีตที่จะเทพื้นด้วย (ไม่เกี่ยวกับผนัง)

สมมุติว่าเราต้องการทำสระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิค ยาว 25 เมตร กว้าง 15 เมตร ลึก 2 เมตร เทคอนกรีตพื้น หนา 20 เซนติเมตร(0.2 เมตร)

เริ่มต้นคำนวนดังนี้

วอเตอร์สต๊อปแบบแผ่นนอกจากจะทำหน้าที่กันน้ำแล้วยังต้องทำหน้าที่รับแรงด้วย โดยจะต้องรับแรงที่แยกระหว่างรอยต่อโดยไม่ขาด แรงที่กระทำระหว่างรอยต่อที่ใส่วอเตอร์สต๊อปในจุดพื้นกับผนัง คือ

น้ำหนักของน้ำทั้งหมด +น้ำหนักคอนกรีต

น้ำหนักของน้ำทั้งหมด = 25 เมตร x 15 เมตร x 2 เมตร x 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

                =750,000 กิโลกรัม

น้ำหนักของคอนกรีต = 25 เมตร x15 เมตร x0.2 เมตร x 2,700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

= 202,500 กิโลกรัม

น้ำหนักที่วอเตอร์สต๊อปที่ต้องรับในสระนี้โดยไม่ขาด คือ 750,000 +202,500 = 952,500 กิโลกรัม เราเคยเรียนตอน ม.1 ว่าโลกจะออกแรงทำกับวัตถุ 1 กิโลกรััม เท่ากับ 9.81 นิวตั้น ก็จำสูตรลัดนั้นมาใช้เลยครับ

แรงที่วอเตอร์สต๊อปต้องรับในสระ = 9,344,025 นิวตั้น

วอเตอร์สต๊อปตามมาตรฐาน มอก.1239-2537 จะต้องรับแรงดึงให้ได้ 12MPa หรือเรียกอีกหน่วยคือ 12 ล้าน นิวตั้นต่อตารางเมตร 

วอเตอร์สต๊อปที่ใช้ในสระควรความหนาเท่าไหร่?

จำนวนความยาวของวอเตอร์สต๊อปที่ใช้ = เส้นรอบรูปของสระ = (25+15) x 2 = 80 เมตร

ความหนาของวอเตอร์สต๊อปที่ต้องใช้(ม.) = (แรงที่วอเตอร์สต๊อปต้องรับในสระ(N)/(ความต้านทานแรงดึง(Pa) x ความยาวของวอเตอร์สต๊อปที่ใช้)) x 1,000 

9,344,025/(12,000,000 x 80) = 0.009 เมตร= 9 มม.